અનઅધિકૃત રીતે રેતીનું વહનકરતા ટ્રકને ખાખરીયા રોડ પર સીઝ કરવામાં આવ્યો

અમરેલી,
અમરેલી જિલ્લાના વડીયા મુકામે ખાખરીયા રોડ પર અનઅધિકૃત રીતે રેતીનું વહન કરવામાં આવી રહેલા, રેતી ભરેલા ટ્રકને સીઝ કરવામાં આવ્યો છે. રેતી ભરેલા આ ટ્રકમાં અંદાજે 26 ટન રેતી ભરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. રેતી વહન થઈ રહેલા આ વાહનને જપ્ત કરી વડિયા તાલુકા પોલીસને તે સોંપવામાં આવ્યો