અમદાવાદમાં એસ.જી.વી.પી. સ્વામીનારાયણ ગુરૂકુલમાં રૂષીકુમારોનું સન્માન 

અમદાવાદ, એસ.જી.વી.પી. શ્રી સ્વામિનારાયણ ગુરુકુલ સંચાલિત દર્શનમ્સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયમાં વેદથી માંડીને આચાર્ય કક્ષામાં 200 રૂષિકુમારો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે.
વર્ષ દરમ્યાન વિવિધ સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક અને વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લેનારા તેમજ ધાર્મિક પરીક્ષામાં અગ્રેસર રહેનાર રૂષિકુમારોને પૂ.બાલકૃષ્ણદાસજી સ્વામીના હસ્તે શૈક્ષણિક કીટ અર્પણ કરવામાં આવી હતી.
રૂષિકુમારોમાં — વિભાગ:1 શાસ્ત્રી કક્ષા(1) દવે તેજસ (2) પંડ્યા પ્રતિક (3) દવે લખન ( 4 ) પાઠક મીત (5) જોષી હર્ષ
વિભાગ.2 ધો.11-12 (1)જોષી યશ (2).મહેતા હર્ષ (3)પંડ્યા કેયુર (4)પંડયા શિવમ
વિભાગ 3 ધો.10(1) જોષી સુજન (2) જોષી કુલદિપ (3) મહેતા કશ્યપ
વિભાગ 4 ધો.9(1) બારૈયા સત્યમ (2) ત્રિવેદી ધૈર્ય (3)પનોત પાર્થ
વર્ષ દરમ્યાન માર્ગદર્શન આપનાર સ્વામી યજ્ઞવલ્લભદાસજી, શુકવલ્લભદાસજી સ્વામી અને ઉદય ભગતનું પણ સન્મા્ન કરવામાં આવેલ.