અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના વિસ્ફોટ થતા હેલ્થ સચિવ દોડતા થયા

 

અમદાવાદ,

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના વિસ્ફોટ થવા મામલે હેલ્થ સચિવ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં દોડી આવ્યા હતા. સવિલ હોસ્પિટલમાં બેઠકનો દોર શરૂ થયો છે. કેન્સર હોસ્પિટલમાં અગત્યની બેઠક ચાલી રહી છે.આ બેઠકમાં જયંતિ રવિ, સિવિલ સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડૉ.જે.પી.મોદી પણ હાજર રહૃાા હતા. સિવિલ હોસ્પિટલના વડાઓ પણ બેઠકમાં હાજર રહૃાા હતા.

અમદાવાદ શહેરમાં કફર્યુંનો માહોલ વચ્ચે સિવિલમાં કોરોના વિસ્ફોટ થયો છે. સતત રાત દિવસ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એમ્બ્યુલન્સ ધમધમી રહી છે..એક તરફ શહેરના રોડ સૂમસામ છે જ્યાં બીજી બાજુ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સતત એમ્બ્યુલન્સ દોડી રહી છે. સિવિલમાં ૧૨૦૦ બેડ ફુલ થવાના એંધાણ છે. રોજના ૧૦૦ થી વધુ કોરોનાના દદીઓ સિવિલમાં આવી રહૃાા છે. રસ્તા પર વાહન ચાલકોની અવરજવર બંધ તો બીજી તરફ હોસ્પિટલમાં દોડી એમ્યુલન્સ રહી છે.