અમરેલીના વેપારી સાથે લીલીયાના મોબાઇલના વેપારીએ રૂપિયા સાડા આઠ લાખની ઠગાઇ કરી

અમરેલી,
અમરેલીનાં વેપારી સાથે લીલીયાનાં મોબાઇલનાં વેપારીએ રૂા.સાડા આઠ લાખની ઠગાઇ કર્યા અંગે અમરેલી સીટી પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ બનાવ અંગે પોલીસ સુત્રોમાંથી પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અમરેલીના ઇલેકટ્રોનિકસનો શોરૂમ ધરાવતા વેપારી પાસેથી ઉધારમાં માલ લઇ અને અમરેલીના વેપારીને ઇલેકટ્રોનિકસ આઇટમોની ઉધારી ચુકવવાને બદલે રૂા.862833/-ની રકમનો ચુનો લગાવનારા લીલીયાના પાયલ મોબાઇલના ભરત ગરાણીયા ઉપર અમરેલી શહેર પોલીસમાં ગુનો દાખલ કરાયો છે.