અમરેલીમાંથી દેશી પીસ્ટલ સાથે એસઓજીએ એકને ઝડપી લીધો

અમરેલી,
અમરેલી લાઠી રોડ એસટી ડીવીઝન સામે પીકઅપ બસસ્ટેન્ડ પાસેથી મયુર ઉર્ફે બાવ દિલિપભાઈ ડેરોતરા ઉ.વ. 23 રહે. અમરેલી વૃંદાવન સોસોયટીવાળાને પરવાના કે લાયસન્સ વગર દેશી બનાવટની મેગઝીન પીસ્ટલ રૂ/-25,000 કિંમતની પોતાના કબ્ઝામાં રાખી હથિયાર પોતાના ભાઈ સાગર ઉર્ફે માધો દિલિપભાઈ ડેરોતરાએ આપી એકબીજાએ મદદગારી કરતા એસઓજીના એ.એસ.આઈ. નાજભાઈ, પોપટે ઝડપી પાડયો