અમરેલીમાં આસ્થા બિમ્સ હોસ્પિટલની મુલાકાતે શ્રી રૂપાલા, શ્રી સંઘાણી

અમરેલી,

અમરેલીમાં ટુંક સમયમાં શરૂ થનાર આસ્થા બિમ્સ હોસ્પિટલની કેન્દ્રીય મંત્રીશ્રી પરશોતમભાઇ રૂપાલા તથા સહકારી શિરોમણી શ્રી દિલીપભાઇ સંઘાણી અને ડો.ભરતભાઇ કાનાબારે મુલાકાત લીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન આસ્થા બિમ્સ હોસ્પિટલનાં ઓર્થોપેડીક, કાર્ડીયાક તેમજ ડાયાલીસીસ વિભાગોની રસ પુર્વક મુલાકાત લઇ અમરેલીને મળનારી નવી અધ્યતન સગવડો બાબતે ખુશી વ્યક્ત કરી હતી. આ તબક્ક આસસથા બિમ્સ હોસ્પિટલનાં ડો.અશોક પરમારની લાગણીથી શ્રી રૂપાલા, શ્રી સંઘાણીની સાથે ડો.ભરતભાઇ કાનાબારનાં જન્મદીન અનુલક્ષીને કેક કાપી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. આ પ્રસંગે શ્રી અશ્ર્વિનભાઇ સાવલીયા, શ્રી જયેશભાઇ ટાંક, ડો.રાજુભાઇ કથીરીયા, શ્રી કમલેશભાઇ કોરાટ, શ્રી હિમાંશુભાઇ પટેલ ડાયરેક્ટરશ્રી બિમ્સ હોસ્પિટલ, શ્રી રામભાઇ સાનેપરા, શ્રી ચંદુભાઇ રામાણી સહિત ઉપસ્થિત રહ્યાં હતાં.