અમરેલીમાં કાઠી સમાજના આગેવાનો શ્રી નિર્લિપ્ત રાયની મુલાકાતે

આજે અમરેલીમાં કાઠી સમાજના આગેવાનો એસપીશ્રી નિર્લિપ્ત રાયની મુલાકાતે આવ્યા હતા અને હાલની સ્થિતીની ચર્ચા કરી હતી જેમા કાઠી સમાજના મોભી શ્રી દાદબાપુ કાતર, શ્રી પ્રતાપભાઇ વરૂ, શ્રી રવુભાઇ ખુમાણ,શ્રી ભુપેન્દ્રભાઇ બસિયા, શ્રી જીતુભાઇ વાળા અડતાલા સહિતના આગેવાનો નજરે પડે છે.