અમરેલીમાં ગણતરી ના દિવસો મા સણોસરા ગામે ખુની હુમલો કરી નાસી ગયેલ આરોપી ને પકડી પાડતી તાલુકા પોલીસ

અમરેલી, સણોસરા ગામે ખુની હુમલો કરી નાસી ગયેલ આરોપી ને ભાવનગર રેન્જના મહાનિરીક્ષક શ્રી અશોકકુમાર યાદવ તથા અમરેલી ના મે.પોલીસ અધિક્ષક શ્રી નિર્લિપ્ત રાય તથા મે.નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી એમએસ.રાણા ની ખાસ મળેલ સૂચના તથા માર્ગદર્શન મુજબ અમરેલી તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનને ગુ.ર.નં.11193004200254/2020 આઇ.પી.સી.કલમ 307,452,120(બી),34 તથા જી.પી.એકટ કલમ 135 મુજબ નો ગુન્હો તા 09/03/2020 ના ક.20/30 વાગ્યે રજી થયેલ જે ગુન્હાના આરોપી રાજુ ભાલાળા રહે.સુરત જયંતી ઝાલાવડીયા રહે.ક્રાંકચ તા.લીલીયા જી અમરેલી વાળાઓ ફરીયાદીના ઘરે ઘુસી ફરી.ના વયોવૃધ્ધ પીતાને મારી જાનથી મારી નાખવાના ઇરાદે જીવલેણ છરીના ઘા મારી ત્યાથી નાસી જઇ પોતાની અટકાયત ટાળવા નાસતા ફરતા હોય જેઓને પકડી પાડવા અમરેલી તાલુકા પોલીસે અલગ અલગ જગ્યાએ તપાસ કરી અગાઉ આરોપી રાજુ ભાલાળા ને ગણતરીના કલાકોમાં પકડી પાડી રીમાન્ડ મેળવી મુદામાલ મેળવી જેલ હવાલે કરેલ છે.તથા હાલ પકડવાનો બીજો આરોપી જયંતી ઝાલાવડીયા રહે.ક્રાંકચ વાળને ગણતરીના દિવસોમાં આજરોજ પકડી પાડી પાડેલ જેની આગળની તપાસ શરૂ છે. ઉપરોકત કામગીરી અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટે.ના તથા પો.સ.ઇ.શ્રી. એ.વી.સરવૈયા તથા પો.સ.ઇ. શ્રી ટી.એસ.રીઝવી તથા અમરેલી તાલુકા પો.સ્ટેના પો.સ્ટાફે ઘોરણસરની કાયર્વાહી હાથ ધરી છે.