અમરેલીમાં તા. 5ના મંગળવારે સવારે નવ વાગ્યે શ્રી નિર્લિપ્ત રાયની વિદાયનો કાર્યક્રમ