અમરેલીમાં ફર્નિચરના ગોડાઉનમાં આગ  

અમરેલી શહેરમાં સુખનાથ ચોક નજીક આવેલ સોમનાથ ફર્નિચરના ગોડાઉનમાં  આગ લાગી હતી આ ઘટના વહેલી સવારે બની હતી