અમરેલીમાં શ્રી ઉભડા પરિવાર દ્વારા શ્રી ઉમીયા રથનું ભવ્ય સ્વાગત

અમરેલી,પરંપરાગત ઘોડાઓ તથા બેનરો અને શણગારેલ ઓપન જીપ સાથે અમરેલીના આંગણે પધારેલા મોંઘેરા શ્રી ઉમીયા રથનું ઉમળકાભેર શ્રી ઉભડા પરિવારે અનોખુ સ્વાગત કર્યુ શ્રી ઉભડા પરિવારના પી.સી. ઉભડા, શ્રી જેનીલ ઉભડા, શ્રી જયેશ ઉભડા, શ્રી ભાવેશ ઉભડા, શ્રી શૈલેષ ઉભડા, શ્રી સંદીપ ઉભડા અમરેલીમાં પધારેેલી રથયાત્રામાં જોડાયા અમરેલી,
અમરેલીના કન્સ્ટ્રકશન ક્ષેત્રના અગ્રણી અને લીલીયાના શ્રી ઉમીયા માતાજી મંદિરના ટ્રસ્ટી શ્રી ચંદુભાઇ વલ્લભભાઇ ઉભડા તથા તેમના વડીલ બંધ્ાુ અને ટ્રસ્ટી શ્રી દેવશીભાઇ ઉભડા અને શ્રી જયેશ ઉભડા તથા ગુજરાતભરમાં છવાયેલ ઉભડા પબ્લીસીટીના શ્રી પી.સી. ઉભડાના પરિવાર દ્વારા અમરેલીમાં પધારેેલા ઉમીયા માતાજીના રથના સ્વાગત માટે અનોખુ પ્રેરક આયોજન કરવામાં આવ્યું હતુ.
શ્રી ઉભડા પરિવાર દ્વારા અમરેલીમાં પધારેેલા શ્રી ઉમીયા રથનું ભવ્ય સ્વાગત પરંપરાગત શણગારેલા ઘોડાઓ તથા બેનરો અને શણગારેલ ઓપન જીપ સાથે મોંઘેરા શ્રી ઉમીયા રથનું ઉમળકાભેર કરવામાં આવ્યું હતુ.
અમરેલીના આંગણે પધારેલા શ્રી ઉમીયા માતાજીના રથનું રથયાત્રા દરમિયાન શ્રી ઉભડા પરિવારે અનોખુ સ્વાગત કર્યુ હતુ અમરેલીના શ્રી ઉભડા પરિવારના પી.સી. ઉભડા, શ્રી જેનીલ ઉભડા, શ્રી જયેશ ઉભડા, શ્રી ભાવેશ ઉભડા, શ્રી શૈલેષ ઉભડા, શ્રી સંદીપ ઉભડા અને તેમનો સમસ્ત પરિવાર તથા સ્નેહીઓ દ્વારા અમરેલીમાં પધારેેલ ઉમીેયા માતાજીની રથયાત્રાનું પુજનથી સ્વાગત કરી અને ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યુ હતુ અને તેમાં જોડાયા હતા.