અમરેલીમાં સેવાભાવીઓ અને સંસ્થાઓનો સન્માન સમારોહ યોજાયો

અમરેલી,
શાંતાબા બ્લડ બેંક દ્વારા વર્ષ 2019-2020 દરમ્યાન 83 જેટલા રક્તદદાન કેમ્પોયોજી 7200/-જેટલુુ બોટલ બ્લડ એકત્ર કરેલ આકામે માનવ જીંદગી બચાવવાની ઉમદા કામગીરીમાં સહયોગ આપવા બદલ કાર્યદક્ષ જીલ્લા કલેકટરશ્રી આયુષ ઓકના પ્રમુખસ્થાને અને સંસ્થા પ્રમુખ વતનના રતન વસંતભાઇ ગજેરાની હાજરીમાં તેમજ જીલ્લા વિકાસ અધિકારી ના અતિથી વિશેષ પદે યોજાયેલ જેમાં અમરેલી શહેરના તમામ જ્ઞાતિના અગેવાનો રક્તદાન કેમ્પ આયોજકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહેલ સાથે સંસ્થાના ટ્રસ્ટીઓ ડોકટરો તથા પેરોમેડીકલ સ્ટાફ પણ હાજર રહેલ. આ પ્રસંગે જીલ્લા કલેકટર હસ્તે તથા મહાનુભાવોની હાજરીમાં પ્રથમ દીપ પ્રાગટય કરેલ. ત્યારબાદ શાંતબા બ્લડ બેંકનું કાયમી વ્યવસ્થા સંકલનની સેવા આપતા શ્રી એમ.કે.સાવલીયાએ સર્વ નું શબ્દોથી સ્વાગત કરી સંસ્થા તરફથી જરૂરીયાત વાળા વ્યકિતઓ થેલેસમીયાના દર્દીઓનો અપાતા બ્લડને તથા બ્લડ એકત્ર કરવાની કામગીરીએ પૂર્ણ સહયોગ કરેલ. સંસ્થાના પ્રમુખ વસંતભાઇ ગજેરા સિવિલ હોસ્પિટલ લાભો અપાતી સવલતો હવે પછી નવી 500 બેડની હોસ્પિટલ તેમાં સીટી સ્કેન, એમ,આર,આઇ, સોનોગ્રાફી અનુભવી ડોકટરો અંગે વિગત આપેલ. આમ હવે પછી નવી સવલતો ઉપલબ્ધ થતા શહેરમાં અંદાજ 500 કરોડનો ધંધો વધશે તથા ઘણા પરિવારને રોજીરોટી મળશે. અધયક્ષ સ્થાનેથી મોૈખીક ઉદ્ઘાતન કરતા કલેકટર નજીકના ભવિષ્યમાં શરૂ થનાર જીલ્લાની બે નવી હોસ્પિટલ તાલુકાની નવી શરૂ થનાર બે બ્લેડ બેંક અને બ્લડ મળે તથા વિતરણ અંગે સમજણ આપેલ તથા જે સંસ્થાઓ વ્યક્તિઅઓ આ કામે જોડાયેલ તેનું શાલ મોમેન્ટોથી બહુમાન કરી અભિનંદન આપેલ આ કાર્યક્રમનું સફળ સંચાલન પ્રોફેસર હરેશભાઇ બાવીશી એ તેમની આગવી શૈલીમાં કરી તમામનો આભાર દર્શન કરેલ.