અમરેલીમાં હાઉસીંગ બોર્ડના જુના આવાસો સાડા પાંચ કરોડના ખર્ચે નવા બનશે

અમરેલી,
અમરેલી શહેરના હાર્દ સમા વિસ્તાર સ્ટેશન રોડ પર આવેલ અને ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ દ્વારા વર્ષો પહેલા બનાવવામાં આવેલ એમ.આઇ.જી. પ્રકારના આવાસો ખુબ જ જર્જરીત અને જોખમી બની ગયેલ. લાંબા સમયથી આ આવાસોના ધારકોની માંગણી હતી કે આ સ્કીમમાં રિડેવલોપ મેન્ટ માં લઇ જઇને નવા આવાસોનું બાંધ કામ થાય આ બાબતની રજુઆત અમરેલીના ધારાસભ્યને કરવામાં આવેલ. ધારાસભ્યશ્રીએ આ બાબતે રજુઆત કરતા આ સ્કીમનોરિડેવલોપમેન્ટ પ્લાન મંજુર થતા રૂપિયા સાડા પાંચ કરોડના ખર્ચે નવા આવાસો બનશે અને આવાસ ધારકોની લાંબા સમયની માંગણી સંતોષાશે. રિ ડેવલોપમેન્ટની આ સ્કીમનું ટેન્ડર પણ બહાર પડી ગયેલ હોય, આગામી દિવસોમાં આ આવાસ નું બાંધકામ પુર્ણ થશે.ગુજરાત હાઉસીંગ બોર્ડ સોસાયટીના રહીશો તેમજ 48 એમ આઇજીના પ્રમુખશ્રી તેમજ રેખાબેન શિંગાળા તેમજ તેમ ની કમિટીના સભ્યો અને વોર્ડ નંબર 3 ના સભ્યો તથા પીન્ટુભાઇ દ્વારા ધારાસભ્ય શ્રી કૌશિકભાઇ વેકરિયાને રજુઆત કરવામાં આવેલ. જેનું સુખ દ નિરાકરણ થતા અને લોકોની માંગણી સરકાર દ્વારા સંતોષવામાં આવતા 48 એમઆઇજી સોસાયટીના પ્રમુખશ્રી તેમજ તમામ રહીશો દ્વારા કૌશિક ભાઇ વેકરીયા નો આભાર વ્યક્ત કરાયો