અમરેલી,વડીયા,કુંકાવાવના રસ્તાઓ માટે 30 કરોડ મંજુર કરાયા

અમરેલી,અમરેલી,વડીયા અને કુંકાવાવ વિધાનસભા વિસ્તારના રોડ અને પુલના કામો માટે મુખ્યમંત્રી ગ્રામ સડક યોજના હેઠળ રૂા.26.08 કરોડ અને રૂા. 3.57 કરોડના 25 જેટલા કામો મંજુર કરી જોબ નંબર આપી દેવાતા અમરેલી પંથકની સમસ્યા લાંબા સમયે હલ થશે.અમરેલીની અમર ડેરીના ચેરમેન શ્રી અશ્ર્વીન સાવલીયાની રજુઆતથી કેન્દ્રીય કૃષિમંત્રીશ્રી પરસોતમભાઇ રૂપાલાએ ગુજરાત સરકારને કરેલી ભલામણને કારણે નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતીનભાઇ પટેલે આ કામોને મંજુરી આપતા શ્રી અશ્ર્વીન સાવલીયાએ તેમનો અને શ્રી રૂપાલાનો આભાર માન્યો છે.મંજુર થયેલા આ કામમાં અમરેલીથી વરૂડી,રાંઢીયા રોડ,સરંભડા,ચિતલ-મોણપુર, વડીયા હનુમાન ખીજડીયા,નાના આકડીયા-નાના માચીયાળા, બાટવા દેવળી બરવાળા રોડ, વડીયા અમરનગર રોડ, ચાપાથળ વિઠઠલપુર રોડ, તથા અમરેલીથી વરૂડી-વેણીવદર, પીપળલગ અને દહીડા રાંઢીયા સુધીના 15 કીમીના રોડને પહોળો કરવા માટે 750 લાખની રકમ મંજુર કરાઇ છે.