અમરેલી કલેક્ટરે ચેનલ મોનીટરીંગ રૂમની સમીક્ષા મુલાકાત લીધી

  • 94-ધારી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી 2020 અંતર્ગત

અમરેલી,
જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી-વ-કલેક્ટરશ્રી આયુષ ઓકએ આજે આગામી 94-ધારી વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી 2020 અંતર્ગત મીડિયા સર્ટિફિકેશન એન્ડ મોનીટરીંગ કમિટી દ્વારા શરુ કરવામાં આવેલા મીડિયા ચેનલ મોનીટરીંગ રૂમની મુલાકાત લીધી હતી.જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી-વ-કલેક્ટરશ્રી આયુષ ઓકએ ટેલિવિઝન ચેનલમાં આવતા સમાચારોના મોનીટરીંગ અંગેના કામની સમીક્ષા કરી હતી તેમજ રજીસ્ટરની ચકાસણી કરી હતી. જિલ્લા માહિતી કચેરીના નાયબ માહિતી નિયામક સુશ્રી એસ. બી. જોષીપુરાએ મોનીટરીંગ રૂમ દ્વારા કરવામાં આવેલી કામગીરીનો અહેવાલ રજૂ કર્યો હતો. જિલ્લા કલેકટરશ્રી દ્વારા મોનીટરીંગ કરતા કર્મીઓને માર્ગદર્શન પૂરું પાડી સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા.અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે મીડિયા સર્ટિફિકેશન એન્ડ મોનીટરીંગ કમિટી ચૂંટણીમાં ઉમેદવારો તરફથી કરવામાં આવતી જાહેરાતો કે રાજકીય સમાચારો ઉમેદવારની તરફેણ કે વિરોધમાં છે કે કેમ અને જેનો સીધો લાભ જે તે ઉમેદવારને થાય છે આવા સંજોગોમાં આવી જાહેરાત કે સમાચારને પેઈડ ન્યુઝ તરીકે ગણી તેનો ખર્ચ જે તે પક્ષ કે ઉમેદવારના ખર્ચમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર બાબતો ઉપર નિયંત્રણ અને દેખરેખ રાખવા જિલ્લા કક્ષાએ આ સમિતિની રચના કરવામાં આવે છે. આ સમિતિના અધ્યક્ષ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી-વ-કલેક્ટરશ્રી આયુષ ઓક છે અને સભ્ય સચિવશ્રી તરીકે નાયબ માહિતી નિયામક સુશ્રી એસ.બી.જોશીપુરા કાર્ય કરે છે.આ તકે નાયબ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી ડી.વી. વિઠલાણી, માહિતી વિભાગના જી.વી.દેવાણી, સુમિત ગોહિલ અને એમ. એમ. ધડુક ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.