અમરેલી જિલ્લાના સોમ મંગળ ભારે વરસાદની આગાહી

તારીખ 31 અને પહેલી બે દિવસ સુધી સૌરાષ્ટ્રમાં અમુક જગ્યાએ થનાર ભારેથી અતિભારે વરસાદ માં જવાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરાઈ છે જેમાં  જગ્યામાં અમરેલી જિલ્લા નો પણ સમાવેશ થતો હોય તંત્ર દ્વારા સરકારી કર્મચારીઓને હેડકવાર્ટર  છોડવા અને પાણી વાળી જગ્યાએ દેખરેખ રાખી લોકોને પસાર ન થવા દેવા સુચના આપવામાં આવી છે.