અમરેલી જિલ્લામાં એક ડઝન મોબાઈલ ફોન ચોરાયાં

અમરેલી,
અમરેલી જીલ્લામાં જુદા જુદા સ્થળોએથી કોઈ શખ્સો જુદી જુદી કંપનીઓના એક ડઝન જેટલા મોબાઈલોની ચોરી કરી ગયાની પોલિસ મથકમાં ફરિયાદો નોંધાઈ છે.વડીયાના દેવગામમાં ધ્ૌવતભાઈ ભગવાનભાઈ ખાટરીયાનો વીવો કંપનીનો મોબાઈલ રૂ/-5,000 ની કિંમતનો કોઈ શખ્સ ચોરી ગયાની વડીયા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,ધારી જુના બસ સ્ટેશન પાસે ડો.અગ્રાવતના દવાખાના નીચે પિયુષભાઈ કૌશિકભાઈ જોશીનો વીવો કંપનીનો સીમકાર્ડ સાથેનો મોબાઈલ રૂ/-9990 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની ધારી પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,અમરેલી ગાંધીબાગ પાસે હિતેશભાઈ જેન્તીભાઈ માધવાણી ઉ.વ.47 નો રેઈડ મી સીમકાર્ડ સાથેનો મોબાઈલ રૂ/-11,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની અમરેલી સીટી પોલિક મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,નાગેશ્રીના મોટા માણસા ગામે ઉનાના મોટી મોલી ગામના રાઘવભાઈ જીવણભાઈ પરમાર ઉ.વ.34 નો ઓપો કંપનીનો મોબાઈલ રૂ/-5000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની નાગેશ્રી પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,સાવરકુંડલામા વરૂણ હોસ્પિટલમાં ભરતભાઈ ગોવિંદભાઈ રાવળદેવ ઉ.વ.45 રાકેશભાઈની દિકરીને દવાખાને બતાવવા જતા થેલીમાં રાખેલો વીવો કંપનીનો મોબાઈલ રૂ/-10,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની સાવરકુંડલા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,ખાંભાના ગીદરડી ગામે શૈલેશભાઈ મનજીભાઈ પીપલીયા ઉ.વ.32 એ ટ્રેકટરના સ્ટેેરીંગમાં માવાની થેલીમાં રાખેલ રીયલ મી કંપનીનો રૂ/-12,000 ની કિંમતનો મોબાઈલ કોઈ ચોરી ગયાની ખાંભા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,રાજુલા બસ સ્ટેશનમાં નીલમબેન પ્રવિણભાઈ કાપડી ઉ.વ.28 નો રીયલમી કંપનીનો મોબાઈલ ભીડનો લાભ લઈ રૂ/-13,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની રાજુલા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,બાબરામા અલ્પેશભાઈ ભુપતભાઈ ધોળકીયા ઉ.વ.26 નો રીયલમી કંપનીનો મોબાઈલ રૂ/-15,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની બાબરા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,અમરેલી નાગનાથ સર્કલ પાસે લાઠીના રોહિતભાઈ વિનુભાઈ મકવાણા ઉ.વ.30 નો એ.આઈ રેડમી કંપનીનો સીમકાર્ડ સાથેનો મોબાઈલ રૂ/-7000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની અમરેલી સીટી પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,અમરેલી બસ સ્ટેશનમાં ચલાલાના રીનાબેન રમણીકભાઈ ઘોઘારી ઉ.વ.24 નો ઓપો કંપનીનો સીમકાર્ડ સાથેનો મોબાઈલ રૂ/-12,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની અમરેલી સીટી પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,અમરેલી એસટી ડેપોમાં ખાંભાના ભુમિતભાઈ અરવિંદભાઈ વામજા ઉ.વ.29 નો વન પ્લસ 10મોબાઈલ સીમકાર્ડ સાથેનો રૂ/-43,000 ની કિંમતનો કોઈ ચોરી ગયાની અમરેલી સીટી પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે,અમરેલીના શેડુભાર સીમમાં ઝરખીયા જવાના રસ્તે હકુભાઈ ઉર્ફે રભુ ખુમલભાઈ ભુંડેરીયાનો એમઆઈ રેડમી કંપનીનો મોબાઈલ રૂ/-6000 ની કિંજ્ઞતનો કોઈ ચોરી ગયાની અમરેલી તાલુકા પોલિસ મથકમાં ફરિયાદ