અમરેલી જિલ્લામાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 3,718 પોસ્ટર બેનર, રાજકીય લખાણો-જાહેરાતો દૂર કરવામાં આવી

અમરેલી,
વિધાનસભાની સામાન્ય ચૂંટણી-2022ની આદર્શ આચરસંહિતા લાગુ પડતા જ જિલ્લામાં આદર્શ આચાર સંહિતાના અમલી છે. જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીશ્રી ગૌરાંગ મકવાણાની સૂચના મુજબ જિલ્લા આદર્શ આચરસંહિતા અમલવારી સમિતિના નોડલ અધિકારીશ્રી અને જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી નિયામકશ્રી દ્વારા સરકારી-જાહેર અને ખાનગી ઈમારતો પર લખાયેલા રાજકીય લખાણો, પોસ્ટર અને બેનર, જાહેરોત દૂર કરવાની કામગીરી શરુ કરવામાં આવી હતી. પ્રાંત અને તાલુકા કક્ષાએ કરવામાં આવેલી આ કામગીરી મુજબ આદર્શ આચરસંહિતા લાગુ થયાના 24 કલાકમાં આદર્શ આચારસંહિતા અમલવારી સમિતિ દ્વારા જિલ્લામાં જાહેર મિલકતોમાંથી 2,607 અને સરકારી મિલકતોમાંથી કુલ 1,011 મળીને 3,718 પોસ્ટર, બેનર, રાજકીય લખાણો-જાહેરાતો દૂર કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત આ કાર્યવાહી અંતર્ગત જાહેર મિલકતોના લખાણો અન્વયે 479 અને ખાનગી મિલકતોના 812 મળીને કુલ 1,292 ડિફેસમેન્ટ ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ અંતર્ગત કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે.