અમરેલી જિલ્લામાં બપોર બાદ સસ્તા અનાજનું સર્વર ડાઉન થયું

અમરેલી,અમરેલી શહેર તેમજ જિલ્લામાં સસ્તા અનાજના વેપારીઓને ત્યાં માલ લેવા જતા ગ્રાહકોનાં અંગુઠા મારવાનો નિયમ ફરજીયાત હોવાનાં કારણે ગ્રાહકોને ત્યાં સુધી અનાજનો જથ્થો આપી શકાો નથી. તદઉપરાંત છેલ્લાં કેટલાક સમયથી સરવર ડાઉન હોવાનાં કારણે વેપારીઓ તેમજ ગ્રાહકોને પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ત્યારે આજ બપોર બાદ ફરી સર્વર ડાઉન થઇ જવાનાં કારણે માલ લેવા આવતા ગ્રાહકોને વિલા મોઢે પરત પરવું પડ્યું હતું અમરેલી જિલ્લામાં અંદાજે 500થી વધ્ાુ સસ્તા અનાજની દુકાનો આવેલી હોય આ તમામ જગ્યાએ આ ગંભીર સમસ્યા હવે રોજીંદી બની ગઇ છે. આ અંગે ઉચ્ચ અધિકારીઓને રજુઆત કરવામાં આવતા એક બીજા ઉપર ખો નાખી દેવામાં આવી રહી છે.
આ અંગેની પ્રાપ્ત વિગત અનુસાર અમરેલી જિલ્લામાં અંદાજે 500થી વધારે સસ્તા અનાજની દુકાનો આવેલી છે. આ તમામ દુકાનોમાંથી માલ લેતા ગ્રાહકોનો અંગુઠો મારવામાં આવ્યા બાદ જ માલનું વિતરણ કરવામાં આવે છે. સસ્તા અનાજના વેપારીનાં જણાવ્યા પ્રમાણે આજ બપોરનાં ત્રણ વાગ્યા બાદ પુન: સર્વર ડાઉન થઇ જતાં માલ લેવા આવેલા ગ્રાહકોને વિલા મોઢે પરત ફરવું પડયું હતું.
વેપારીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે તા.1 થી 15 દરમિયાન સર્વર રેગ્યુલર કામ કરતુ હોય છે. પરંતુ તા.15 બાદ સર્વ્ર ડાઉન થવાના્ં ધા્ંધીયાઓ વધતા જાય છે. આ પ્રશ્ર્ન હલ કરવા માટે અમરેલી જિલ્લા પુર્વ્ઠા કચેરીમાં રજુઆત કરવા છતાં પણ આ સમસ્યાનો હજુ સુધી કોઇ ઉકેલ ન આવતા ગ્રાહકોને પારાવાર મુશ્કેલીઓ ભોગવવી પડી રહી છે.