અમરેલી જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શ્રી કૌશિક વેકરીયાનું સન્માન

  • અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘ દ્વારા આયોજન : પ્રજાપતિ આગેવાનોની ઉપસ્થિતિ

અમરેલી,અમરેલી જિલ્લા ભાજપ ના નવનિયુક્ત પ્રમુખ કૌશિકભાઈ વેકરીયાનુ અભિવાદન અખિલ ભારતીય પ્રજાપતિ કુંભકાર સંઘ અમરેલી જિલ્લા ટીમ સાથે પ્રમુખ અશ્વિન પ્રજાપતિ ઉપપ્રમુખ મહેશ ટાંક અમરેલી મહિલા પ્રમુખ અલકાબેન ગોંડલીયા મહામંત્રી ભરતભાઈ દેવગાણિયા વિજયભાઈ ધંધુકિયા સુરેશભાઈ ગોંડલીયા વિષેશ ઉપસ્થિત પૂવ જીલ્લા ભાજપ પ્રમુખ શરદભાઈ લાખાણી મહામંત્રી પીઠાભાઈ નકુમ જીલ્લા ભાજપ મંત્રી જયેશભાઈ ટાંક ભાવેશ પરમાર વગેરે ઉપસ્થિત રહયા હતા.