અમરેલી જીલ્લામાં જાહેર નામાનો ભંગ કરતા 6 સામે ગુન્હો દાખલ

અમરેલી, ગુજરાત રાજયમાં કોરોના વાયરસની મહામારી ઝડપ ભેર પ્રસરી રહી છે. ત્યારે અમરેલી જીલ્લામાં વહીવટી તંત્ર દ્વારા આગમ ચેતીના પગલાઓ ભરવાનું શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અમરેલી જીલ્લામાં જાહેર નામનો ભંગ કરતા સાવરકુંડલા પોલીસે શ્રી હરિ નામનું હિરાનું કારખાનું ખુલ્લુ રાખી વેપાર ધંધો કરતા હસમુખ નાનજી ભુંગળીયા, શિવ ડાયમંડ હિરાનું કારખાનું ખુલ્લુ રાખી વેપાર ધંધો કરતા જગદીશ મગનભાઇ ગોપાલકા, સોહમ ફનિચર દ્વારા પોતાની દુકાનની બહાર ફનિચરને કલારકરવાનો સામાન જાહેરમાં નાખી કલર કરતા રમેશ નારણભાઇ મકવાણા, આદિત્ય પાનની દુકાન ખુલ્લી રાખી વેપાર ધંધો કરી દુકાનની બહાર ગંદકી કરતા કિશોર અનકભાઇ ખુમાણ સામે જીલ્લા કલેકટરના જાહેર નામાનો ભંગ કરી ગુન્હો કરતા તેમની સામે ગુન્હો નોનધી કાર્યવાહી હાથ ખરી છે. અમરેલી શહેરમાં નકળંગ ચાની દુકાન ખુલ્લી રાખી વેપાર ધંધો કરી જાહેરમાં ગંદકી ફેલાવતા સામત અરજણભાઇ ચાચડા તેમજ રાજુલામાં પારસ ટી ની દુકાન ખુલ્લી રાખી વેપાર ધંધો કરી જાહેરમાં ગંદકી ફેલાવતા શાંતી મનસુખભાઇ ગોંડલીયા સામે પોલીસે જીલ્લા મેજી. ના જાહેર નામાનો ભંગ કરી ગુન્હો કરતા તેમની સામે પોલીસે ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.