અમરેલી વોર્ડ નં.3 માં વધુ 4 બેઠકો ભાજપને

અમરેલી વોર્ડ નં.3માં ભાજપમાં ખુશ્બુબેન ભટ્ટ જયાબેન બારૈયા,નિલેશભાઇ ધાધલ,બ્રિજેશભાઇ કુરુંદલે વિજેતા