અમરેલી વોર્ડ 4 માં વધુ 4 બેઠકો ભાજપને

અમરેલી નગરપાલિકમાં વધુ 4 બેઠકો મળી કુલ 16 બેઠકો ભાજપને જેમા વોર્ડનં.4 ના ભાજપ ઉમેદવારો રમાબન મહેતા,અરૂણાબેન બાંભણીયા,મનીષભાઇ ધરજીયા,દિપકભાઇ બાંભરોલીયા વિજેતા બન્યા