એકલા બેસી કાર ચલાવનાર વ્યક્તિએ માસ્ક પહેરવાની જરૂર નથી

  • કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી

    કોરોનાના સંક્રમણને અટકાવવાના નામે દિલ્હી સહિત આખા દૃેશની પોલીસ લોકોને દડં ફટકારવામાં લાગી પડી છે. આ સિલિસિલામાં કારમાં એકલા બેસીને તેને ચલાવી રહેલા લોકોને પણ દડં થઈ રહૃાો છે. હવે કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે સ્પષ્ટતા કરી છે કે એકલા બેસીને કાર ચલાવી રહેલા લોકોને માસ્ક પહેરવાની કોઈ જરૂર નથી. આ જ રીતે જો એકલા સાઈકલ ચલાવી રહૃાા હોય તો તે વ્યકિત માટે માસ્ક પહેરવું ફરજિયાત નથી.
    એકલા સાઈકલ અથવા કારચલાવી રહેલા લોકોના માસ્ક નહીં પહેરવાના કારણે ચલણ કપાઈ રહૃાાનો સવાલ પૂછતાં તેનો જવાબ આપતાં કેન્દ્રીય સ્વાસ્થ્ય સચિવ રાજેશ ભૂષણે કહૃાું કે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જે દિશાનિર્દૃેશ જારી કર્યા છે તેમાં જો તમે એકલા કોઈ કોઈમાં બેસીને કાર ચલાવી રહૃાા છો તો માસ્ક પહેરવું જ તેવો કોઈ નિયમ નથી. અત્યારે પોલીસ કોઈ પણ જાતના નિયમ વગર પોતાની રીતે ચલણ ફાડી રહી છે. આ જ રીતે રાજેશ ભૂષણે એ પણ સ્પષ્ટ્ર કરી દીધું કે એકલા સાઈકલ ચલાવી રહેલા વ્યકિતનું પણ માસ્ક નહીં પહેરવાને કારણે ચલણ કાપી શકાતું નથી. તેમણે કહૃાું કે પાછલા થોડા દિવસોમાં લોકોએ જાગૃતતા વધારી છે. લોકો બેબે, ત્રણત્રણના ગ્રુપમાં સાઈકિંલગ કરે છે, જોિંગગ કરે છે. અહીં માસ્ક પહેરવું જોઈએ કેમ કે ત્યાં સામાજિક અંતરનું પાલન કરવું અને એકબીજાના સંક્રમણથી બચવું જરૂરી છે પરંતુ તેમણે એ પણ સ્પષ્ટ્ર કરી દીધું કે તમે એકલા સાઈકલ ચલાવી રહૃાા છે તો માસ્ક પહેરવા સંબંધી કોઈ દિશાનિર્દૃેશ સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે જારી કર્યા નથી.