એક વર્ષથી બંધ ભાવનગર-પાલીતાણા લોકલ ટ્રેન ૬ એપ્રિલથી ફરી શરૂ થશે

  • લોકલ ટ્રેનના જૈન તીર્થનગરીના સવાર સાંજ બે ફેરાથી સ્થાનિકોને રાહત

 

સૌરાષ્ટ્રમાં ભાવનગરથી જૈન તીર્થસ્થળ પાલીતાણા વચ્ચે એક વર્ષથી બંધ લોકલ ટ્રેન ફરી ૬ એપ્રિલથી શરુ થઇ રહી છે. રેલવે ડિવિઝનના જણાવ્યા મુજબ લોકલ ટ્રેન સવારમાં ભાવનગરથી ઉપડશે અને પાલીતાણા પહોંચીને ૩૦ મિનિટમાં પરત ફરશે.

એક વર્ષ બાદ ભાવનગર-પાલીતાણા લોકલ ટ્રેન ફરી થશે શરૂ ભાવનગરથી પાલીતાણા પહોંચીને ૩૦ મિનિટમાં પરત ફરશેટ્રેન શરૂ થવાથી અપડાઉન કરતા લોકોની હાલાકી દૂર થશે.

રેલવે ડિવિઝનના જણાવ્યા પ્રમાણે ટ્રેન ભાવનગરથી સવારમાં ૬.૩૦ કલાકે  ઉપડશે અને ૭.૪૫ કલાકે પાલીતાણા ખાતે પહોંચશે. ત્યારબાદ તુરંત ૩૦ મિનિટ બાદ પુન: સવારમાં પાલીતાણાથી ૮.૨૦ કલાકે ઉપડશે અને ભાવનગર ૯.૫૫ કલાકે પહોંચશે.

સાંજે પણ ૫.૪૫ કલાકે ભાવનગરથી ઉપડશે અને સાંજે ૭ કલાકે પાલીતાણા પહોંચશે. ત્યારબાદ ૩૦ મિનિટ પછી તરત જ પાલીતાણાથી સાંજે ૭.૨૦ કલાકે ઉપડશે અને ભાવનગર ૮.૪૦ કલાકે પહોંચશે.