એક વર્ષના બાળકને અમરેલીની શાંતાબા ગજેરા હોસ્પિટલના તબીબોએ બચાવી લીધ્ાું

અમરેલી,એક સાથે 700 ડાયાબીટીસ સાથે જીવનમરણ વચ્ચે જોલા ખાતા એક વર્ષના બાળકને અમરેલીની શાંતાબા ગજેરા હોસ્પિટલના તબીબોએ વેન્ટિીલેટર ઉપર રાખી અને બચાવી લીધ્ાું હતુ અમરેલીના દહીડા ગામના આ બાળકનું ઇન્સ્યુલીન દ્વારા ડાયાબીટીસ કાબુમાં લીધ્ાું હતુ અને આજે તેમની માતાને શાંતાબા હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવી હતી સાથે સાથે ગઇકાલે આ બાળકનો લેવાયેલ કોરોના ટેસ્ટ પણ નેગેટીવ આવ્યો હોય સૌએ રાહતનો શ્ર્વાસ લીધો હતો.