એક સમુદાયને કોરોના માટે લોકો દોષ આપવા લાગશે: સુપ્રિમ

  • દૃેશભરમાં તાજિયા જુલુસ કાઢવાની અરજી સુપ્રિમ કોર્ટે ફગાવી

    સુપ્રીમ કોર્ટે મોહરમ જુલુસ કાઢવાની માંગણીને ફગાવી દીધી છે. ટોચની અદાલતે કહૃાું છે કે જો જુલુસ કાઢવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે તો અરાજકતા ફેલાશે. આ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટે પુરીની રથયાત્રાને કાઢવાની કેમ મંજૂરી આપી હતી તે પણ જણાવ્યું છે. શિયા ધર્મગુરૂ મોલાના કલ્બે જવ્વાબે સમગ્ર દૃેશમાં મોહરમ જુલુસ કાઢવાની માંગણી કરતી અરજી કરી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે તેને ફગાવી દીધી છે.
    કોર્ટે અરજી ફગાવી દૃેતા કહૃાું છે કે જો અમે જુલુસ કાઢવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે તો અરાજકતા ફેલાશે અને વધુ એક વખત એક સમુદાયને કોરોના ફેલાવવાના નામે નિશાન બનાવવામાં આવશે અને સુપ્રીમ કોર્ટ આવું ઈચ્છતી નથી. ટોચની અદાલતે કહૃાું છે કે એવો કોઈ જ આદૃેશ આપવામાં નહીં આવે જેનાથી લોકોના સ્વાસ્થ્ય સામે ખતરો ઊભો થાય. ચીફ જસ્ટિસ એસએ બોબડેની બેન્ચે કહૃાું છે કે મોહરમ જુલુસ માટે કોઈ સ્પષ્ટ સ્થાન હોતું નથી, જ્યાં પ્રતિબંધ અથવા સાવધાની રાખવામાં આવી શકે.
    કોર્ટમાં અરજીકર્તાના વકીલે જગન્નાથપુરી રથયાત્રાની દલીલ કરી હતી. જોકે, સુપ્રીમ કોર્ટે કહૃાું છે કે તમે સમગ્ર દૃેશમાં જુલુસ કાઢવાની મંજૂરી માંગી રહૃાા છો. જગન્નાથપુરી યાત્રા એક ખાસ જગ્યા પર થાય છે અને જ્યાં રથ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય છે. જો કોઈ એક જગ્યાની વાત હોત તો અમે જોખમનું આકલન કરીને આદૃેશ આપી શકતા હતા.