કુંકાવાવના બાદલપુર અને દેવગામમાં વિવિધ વિકાસના કાર્યોનું લોકાર્પણ કરતા નાયબ દંડક શ્રી કૌશિક વેકરિયા