કુંડલાના આઈડિયલ પત્રકારશ્રી સૌરભ દોશીનો આજે જન્મદિવસ

સાવરકુંડલા, અખબારી ક્ષેત્રમાં 100 વર્ષની યાત્રા એટલે કે.ડી.દોશી અખબારી જગતના ત્રીજી પેઢીના તટસ્થ યુવાન યાત્રી એટલે સાવરકુંડલાનું ઉભરતું નામ સૌરભ દોશી તે 34 વર્ષ પુરા કરી 35માં વર્ષમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે.
સમાચારોને યોગ્ય રીતે પ્રસિદ્ધ કરવા, સામાજિક બેલેન્સ રાખવું, સમાચારોની તટસ્થતા રાખવી છે. છેવાડાના માનવીના દબાયેલા અવાજને વાચા આપી ન્યાયના હિતમાં કામ કરવું. આવું પત્રકારીત્વ જેને વડીલોની કે.ડી.એ ચાલીને ફરજ નિભાવે છે. એવાં સૌરભભાઈ દોશીના જન્મદીને તેમને ચોમેરથી તેમના મોબાઈલ નંબર 9824561561 પર અભિનંદન મળી રહ્યાં છે.