કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી મનસુખ માંડવિયાએ આજે “SAROD-પોર્ટ્સ’નો શુભારંભ કરાવ્યો

  • ભારતના બંદર ક્ષેત્રમાં તે આશા, વિશ્ર્વાસ અને ન્યાયનું મુખ્ય વ્યવસ્થાતંત્ર બનશે : શ્રી માંડવિયા

અમરેલી,
કેન્દ્રીય જહાજ રાજ્યમંત્રી (સ્વતંત્ર પ્રભાર) શ્રી મનસુખ માંડવિયાએ આજે નવી દિલ્હી ખાતે એક વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમમાં ’SAROD-પોર્ટ્સ’ (Society for Affordable Redressal of Disputes – Port વિવાદોના સસ્તા નિવારણ માટેની સોસાયટી-બંદરો)નો શુભારંભ કરાવ્યો હતો.આ પ્રસંગે સંબોધન કરતા શ્રી મનસુખ માંડવિયાએ SAROD-પોર્ટ્સને એક ગેમ ચેન્જર શરૂઆત ગણાવી જણાવ્યું હતું કે, તે ભારતમાં બંદર ક્ષેત્રે આશા, વિશ્વાસ અને ન્યાયનું મુખ્ય વ્યવસ્થાતંત્ર બનશે. શ્રી માંડવિયાએ એમ પણ ઉમેર્યું હતું કે,કન્સેશન સમજૂતીઓનું શબ્દશ: અમલીકરણ કરાવવું તે ટોચની પ્રાથમિકતા છે. SAROD-પોર્ટ્સની મદદથી નિષ્પક્ષ અને ન્યાયી રીતે વિવાદોનો ઉકેલ લાવી શકાશે અને સાથે-સાથે મોટા પ્રમાણમાં થતા કાયદાકીય ખર્ચ અને સમયની પણ બચત થશે.જહાજ મંત્રાલયના સચિવ ડો. સંજીવ રંજને જણાવ્યું હતું કે, આવનારા દિવસોમાં તમામ મુખ્ય બંદરો ’લેન્ડલોર્ડ મોડલ’ તરફ રૂપાંતરિત થઇ રહ્યાં છે. સંખ્યાબંધ કન્સેશનેઅર મુખ્યબંદરો સાથે કામ કરી રહ્યાં હશે. SAROD-પોર્ટ્સ ખાનગી હિતધારકોમાં આત્મવિશ્વાસ પ્રેરિત કરશે અને અમારાભાગીદારો માટે અનુકુળમાહોલનું સર્જન કરશે. ઝડપી, સમયસર, ઓછા ખર્ચાળ અને મજબૂત વિવાદ ઉકેલ પ્રણાલીનેકારણે તે દરિયાઇ ક્ષેત્રેવેપાર કરવામાં સરળતાનેપ્રોત્સાહન આપશે.
SAROD-પોર્ટ્સની સ્થાપના સોસાયટી નોંધણી અધિનિયમ 1860 અંતર્ગત નીચે ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલા ઉદ્દેશો સાથે કરવામાં આવી છે:1.સસ્તા દરે અને સમયસર નિષ્પક્ષ રીતે વિવાદોનો ઉકેલ 2.મધ્યસ્થીઓ તરીકે ટેકનિકલ નિષ્ણાતોની પેનલ ધરાવતું ઉન્નત વિવાદ ઉકેલ વ્યવસ્થાતંત્ર બનાવવું SAROD-પોર્ટ્સમાં ભારતીય બંદર સંગઠન (IPA) અને ભારતીય ખાનગી બંદર અને ટર્મિનલ સંગઠન (IPTTA)ના સભ્યોને સામેલ કરવામાં આવ્યા છે.SAROD-પોર્ટ્સ દરિયાઇ ક્ષેત્રમાં મધ્યસ્થીઓના માધ્યમથી તમામ વિવાદોમાં સલાહ આપશે અને પતાવટમાં મદદ કરશે, જેમાં મુખ્ય પોર્ટ ટ્રસ્ટમાં બંદરો અને જહાજ ક્ષેત્ર તેમજ ખાનગી બંદરો, જેટ્ટી, ટર્મિનલ અને હાર્બર સહિત બિન-મુખ્ય બંદરોને પણ સમાવી લેવામાં આવ્યા છે. તેમાં મંજૂરી આપતા સત્તામંડળો અને લાઇસન્સ લેનાર/ કન્સેશનેઅર/કોન્ટ્રાક્ટર વચ્ચેના વિવાદોને તેમજ લાઇસન્સ લેનાર/ કન્સેશનેઅર અને તેમના કોન્ટ્રાક્ટરો વચ્ચે વિવિધ કરારોના અમલીકરણ દરમિયાન ઉભા થતા વિવાદોને પણ આવરી લેવાશે.’SAROD-પોર્ટ્સ’ એ NHAI દ્વારા ધોરીમાર્ગ ક્ષેત્રમાં વિવાદોનું નિરાકરણ લાવવા માટે ગઠન કરવામાં આવેલા SAROD-રોડ્સ જેવી જ જોગવાઇ છે.