કોરોનાની સાઇડ ઇફેક્ટ: ઉત્તરાયણ નજીક છતાં પોળના એકપણ ધાબાનું બુકિંગ નહી

ઉતરાણ ને માત્ર ગણતરીના દિવસો બાકી છે ત્યારે પતંગ રસિયાઓ મૂંઝવણમાં મુકાયા છે તૈયારીઓ કરવી કે નહીં. પરંતુ અમદાવાદના ખાડિયા વિસ્તારમાં પતંગ રસિયાઓ અત્યારથી જ ધાબા ઉપર ચડી પતંગ ઉડાડવાની મજા લઇ રહૃાા છે. એમનું કહેવું છે કે સરકારની ગાઇડ લાઇનનાપાલન સાથે તહેવારની ઉજવણી તો કરીશું જ. ઉત્તરાયણની તૈયારીના ભાગરૂપે પતંગ અને દોરી પણ ખરી લીધા છે.

કોઈપણ તહેવાર ની ઉજવણી તો અમદાવાદના કોટ વિસ્તારમાં જ થતી હોય છે તેમાં પણ ઉતરાયણનો તહેવાર એટલે કોટ વિસ્તારના ધાબા એક મહિના અગાઉથી જ ભાડે લેવા માટે બુક થઈ ગયા હોય છે. ઉત્તરાયણના બે દિવસ માટે લોકો ૧૫થી ૨૫ હજાર રૂપિયા સુધીનો ભાડું ચૂકવતા હોય છે સાથે અનેક સુવિધાઓ પણ તેમને આપવામાં આવે છે. કોટ વિસ્તારના લોકો તરફથી પરંતુ આ વર્ષે કોરોનાના કારણે હજુ સુધી ઇક્ધવાયરી ધાબા ભાડે લેવા માટે શરૂ થઇ નથી.

ત્યારે બીજી તરફ મોટી વિસ્તારના લોકો પણ આ વર્ષે બહારના લોકોને ધાબા ભાડે આપવા માંગતા નથી એ લોકોનું કહેવું છે કે બહારથી આવનારા લોકો કોરોના લઈને આવે તો તે ડર છે. જ્યારે આ વર્ષે અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તાર અને અમદાવાદની બહારના લોકો પણ ઉત્તરાયણ માટે ધાબા ભાડે લેવા કોઈ ઇક્ધવાયરી કરી રહૃાા નથી. આ વર્ષે ઉત્તરાયણમાં કોટ વિસ્તારમાં એન.આર.આઇ કે ધાબા ભાડે રાખી ઉત્તરાયણની મજા લેતા લોકો નજરે નહીં પડે.