કોરોનાનું જોર ઘટયું : સોમવારે 18 કેસ

  • રવિવારે અને સોમવારે કેસની સંખ્યા ઘટી
  • 24 દર્દીઓ સાજા થયા : કુલ કેસ અઢી હજારને પાર થયા

અમરેલી,(ડેસ્ક રિપોર્ટર)
રવિવારે અને સોમવારે કેસની સંખ્યા ઘટી છે અને કોરોનાનું જોર ઘટયું હોય તેમ આજે સોમવારે 18 કેસ નોંધાયા છે આજે 24 દર્દીઓ સાજા થયા હતા અને કુલ કેસ અઢી હજારને પાર થઇ ગયા છે.