કોરોના પાન-માવો થુંકવાથી જ ફેલાય છે : આરોગ્ય વિભાગ અમરેલી જિલ્લામાં જાહેરમાં પાનમાવાની પીચકારી મારનારા 543 લોકોને દંડ

અમરેલી,હાલ વિશ્વના મોટાભાગના દેશોમાં ભયાનક રીતે પ્રસરેલા કોરોના વાઇરસને વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન દ્વારા મહામારી તરીકે જાહેર કર્યો છે. આ રોગના અટકાયતી પગલાના ભાગરૂપે ઇન્ડિયન કાઉન્સિલ ઓફ મેડિકલ રિસર્ચ દ્વારા ધુમ્રપાન રહીત તમાકુનું સેવન ન કરવા અને જાહેરમાં ન થૂંકવા અંગે જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવે છે. કારણકે ધુમ્રપાન રહીત તમાકુનું સેવન કરી જાહેરમા થુંકવાથી કોવિડ-19નો ફેલાવો થાય છે.
ગુજરાતના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ વિભાગ ગાંધીનગર દ્વારા નોવેલ કોરોનાવાયરસ ના રોગચાળાને અટકાવવા એપેડેમીક ડીસીઝ એકટ – 1897માં સમાવિષ્ટ કરી તા. 13/03/2019 થી નોટિફાઈ કરવામાં આવ્યો છે. આ નોટિફિકેશન અન્વયે જાહેરમાં મુકવા પર પ્રતિબંધ હોય તમામ નગરપાલિકા તેમજ ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત દ્વારા જાહેરમાં થૂંકનાર સામે દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. અમરેલી જિલ્લામાં કુલ 543 કેસ કરી રૂ. 1,19,700 નો દંડ વસૂલવામાં આવ્યો છે. જિલ્લા આરોગ્ય શાખા દ્વારા જાહેર જનતાને અપીલ કરવામાં આવે છે કે, જાહેરમા થુંકવું નહીં તથા છીંક કે ઉધરસ ખાતી વખતે મોં આડે રૂમાલ રાખો તેમજ હાથ મિલાવવા નહીં. જો કોઈ જાહેરમાં થૂંકતા પકડાશે તો તેને રૂપિયા 500 નો દંડ થશે.