કોરોના સંક્રમણને પગલે શનિ-રવિ સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રહેશે

સુરત શહેરમાં વધતા જતા કોરોના સંક્રમણ ને ધ્યાનમાં રાખીને સુરત મહાનગરપાલિકાના આદૃેશ પ્રમાણે શનિ અને રવિવારે ટેક્સ્ટાઇલ માર્કેટ બંધ રહેશે.

સુરતમાં હાલ રોજના ૩૦૦થી વધારે પોઝિટિવ કેસ આવી રહૃાા છે તેમાં ટેક્સ્ટાઇલ માર્કેટમાં પોઝિટિવ કેસ ની સંખ્યામાં સતત વધારો થઈ રહૃાો છે.ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રાખવાનો આદૃેશ આપ્યો છે. જેના પગલે આવતીકાલ અને પરમ દિવસે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ બંધ રહેશે.