ગુજરાત પોલીસની સેવાઓને અનોખી ઢબે બિરદાવતા ગેલોપીંગ ગુજરાતનાં કુ. પ્રેક્ષા ટાંક

અમરેલી,
વિશ્ર્વભરમાં કોરોના મહામારીએ હાહાકાર મચાવ્યો છે ત્યારે લોકો માટે પોતાની જાનની પણ પરવાન નહી કરનાર ગુજરાત પોલીસ પોતાની સ્તુત્ય સેવા આપી પોતાપણાની લાગણી દર્શાવી ખરેખર રાષ્ટ્ર સેવા આપી અનેક લોકોને મદદરૂપ બનેલ છે. પોલીસે સાચા અર્થમાં પોલીસ પ્રજાની મિત્ર હોય તેવુ અથાવત કરી બતાવ્યુ છે બ્લોગીંગ ગુજરાતના બેનર તળે દમણ ખાતે જાણીતા ઉદ્યોગપતી ભરતભાઇ ટાંક, ઉર્વીબેન ટાંક અને પ્રેક્ષા ટાંકે ટ્વીટર મારફત તેરી મીટ્ટી મે મીલ જાઉ… આંગારો મે જીસ્મ જલાયા હે ના સુરીલા શબ્દોને સંગીતમય રીતે રજુ કરી અનેરી દેશ ભક્તિનો માહોલ ખડો કરી દીધો છે જે સાચા અર્થમાં રાષ્ટ્ર ભક્તિને ઉજાગર કરે છે.
લોકો માટે સતત એનીટાઇમ ઉપલબ્ધ પોલીસ પ્રજાભીમુખ છે ઉપરાંત એક પારીવારીક લાગણી સાથે લોકોની વચ્ચે છે તેવુ કુ. પ્રેક્ષા, શ્રીમતી ઉર્વી ટાંક અને શ્રી ભરત ટાંકએ વિડીયો મારફત સાબિત કરી દીધ્ાુ છે. જેનાથી ગુજરાત પોલીસનું મોરલ વધ્યુ છે અને પોલીસ પરિવારે પણ રિ-ટ્વીટ કરી નોંધ લીધી છે પોલીસને સેલ્યુટ સાથે બિરદાવી ટાંક પરિવારે પણ કોરોના વોરિયર્સ તરીકે સાચા અર્થમાં ફરજ બજાવી છે ત્યારે આજની સલામ અમરેલીના પનોતા પુત્ર અને જાણીતા ઉદ્યોગપતી શ્રી ભરતભાઇ ટાંક, ઉર્વીબેન ટાંક અને ઉભરતા નેતૃત્વ કુ. પ્રેક્ષા ટાંકને…!!!