ઘરમાં જ રહો સુરક્ષિત રહો : અમરેલી જિલ્લામાં એક પણ પોઝિટિવ કેસ નહી

અમરેલી,અમરેલી જિલ્લામાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને અટકાવવા અને અંકુશમાં રાખવા જિલ્લા વહિવટીતંત્ર સહિત જિલ્લાના આરોગ્ય તંત્ર ખેડપગે સેવા આપી રહ્યું છે. વિશ્વના સૌથી વધુ દેશો સાથે ભારતના ઘણા રાજ્યો પણ કોનાથી પ્રભાવિત થયા છે ત્યારે હજુ અમરેલી જિલ્લામાં એક પણ કોરોના નો પોઝિટિવ પોઝિટિવ કેસ નોંધાયો નથી કોરોના વાયરસના સંક્રમણની અટકાવવા આ રોગને એપેડેમીક એક્ટ-1987 માં સમાવિષ્ટ કરી તારીખ 13 માર્ચથી નોટિફાઇડ કરેલ છે. કોરોના વાયરસ જાહેરમા થુંકવું વાથી તથા જાહેરમાં ખાવાથી ફેલાઈ શકે છે તેથી જાહેરમાં થૂંક થૂંક શકે છે તેથી જાહેરમાં થૂંકવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો આવ્યો છે જે અન્વયે તમામ નગરપાલિકા ગ્રામ પંચાયત તાલુકા પંચાયત દ્વારા જાહેરમાં થૂંકનાર સામે દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે છે અમરેલી જિલ્લામાં તારીખ 24 માર્ચના કુલ 17 કેસ મળીને રૂ. 75,500 નો દંડ વસુલ કરવામાં આવ્યો છે. અમરેલી જિલ્લામાં આરોગ્ય શાખાના કર્મચારીઓ, તમામ શિક્ષકો તેમજ આંગણવાડી વર્કર દ્વારા હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વેની કામગીરી અન્વયે 91372 ઘરના કુલ 434249 વ્યક્તિઓનો સર્વે કરવામાં આવ્યો છે. જેમાંથી 1178 વ્યક્તિઓને તાવ-શરદી તથા 10 વ્યક્તિઓને તાવ સાથે શ્વાસની તકલીફ જોવા મળી છે. જેને પ્રાથમિક સારવાર આપી સ્વેચ્છિક કોરેન્ટાઈન્ડ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે
ઉપરાંત જિલ્લામાં હોમ કોરેન્ટાઈન્ડ કુલ 224 વ્યક્તિઓને ગાઈડલાઈન અનુસાર સ્ટેમ્પ પણ લગાવવામાં આવ્યા છે. ઉપરાંત અમરેલી જિલ્લામાં હોમ કોરન્ટાઇનનો ભંગ કરવા બદલ 1 વ્યક્તિ સામે એફ.આર.આઇ. દાખલ થયેલ છે.લાઠી ગામમા એક વ્યક્તિ ધ્વારા 104 ને ફોન કરી સુરતથી આવ્યાની ખોટી ફરીયાદ કરેલ હોય તેની સામે જાણવાજોગ ફરીયાદ દાખલ કરવામા આવેલ છે. અમરેલી જિલ્લાના કુલ-8 વ્યક્તિઓએ હોમ કોરન્ટાઇન નો ભંગ કરતા તમામને જિલ્લા કક્ષાની કોરન્ટાઇનફેસીલીટીમા દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
હાલ કોરોનાની ગંભીર સ્થિતિથી બચવા અમરેલી જિલ્લાના દરેક વ્યક્તિઓ લોકડાઉન અન્વયે ફરજીયાત ઘરમા રહેવું અને હાથને વારંવાર સાબુ તથા પાણીથી ઘોવા, દરેક વ્યક્તિ સાથે એક મીટરનું અંતર બનાવી રાખવુ જરુરી છે. આમ છતા કોઇને તાવ શરદી ઉધરસની ફરીયાદ જણાય તો ટોલ ફ્રી નંબર- 104 નો અથવા જિલ્લા ના કન્ટ્રોલ રૂમ નંબર (0ર79ર) રર8212 અને મોબાઇલ નંબર 8238002240 નો સંપર્ક કરવા જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની યાદીમાં જણાવવામાં આવે છે.