ચલાલા કુંકાવાવ વડીયામાં વિજ ચેકીંગ : 30 ટીમો ત્રાટકી

રાજુલા,
અમરેલી ડીવીઝન 2 અને અમરેલી સર્કલની 20 ટીમોએ પીજીવીસીએલ સર્કલના ચલાલા કુકાવાવ વડીયામાં આજે કોર્પોરેટ ડ્રાઇવ યોજાતા પીજીવીસીએલની 30 ટીમોએ સીકયુરીટી સાથે રાજુલા ટાઉનઅને ગ્રામ્ય વિસ્તાર તથા ખાંભાના ગામોમાં વીજચેકિંગ કર્યુ હતુ જેમાં 347 કનેકશનો ચેક કરી રેસીડેન્સના 252 ખેતીવાડીના 5 મળી કુલ 55 કેસોમાં ગેરરીતી ઝડપી લીધી હતી અને રૂા.13.43 લાખની ગેરરીતી પકડી પાડી હતી વિવિધ વિસ્તારોમાંથી વીજચોરી ઝડપી લઇ કાર્યવાહી કરી હતી.ચેકિંગ ટીમોને કારણે કેટલા પાવર ચોરી કરનારાઓમાં ફફડાટ ફેલાઇ ગયો