જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં ધરા ધ્રૂજી, ૩.૦ ની તીવ્રતાનો ભૂકંપ

જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં આજે વહેલી સવારે ૫.૧૧ કલાકે ભૂકંપના ઝટકા અનુભવાયા હતા. ભૂકંપની રિક્ટર સ્કેલ ૩.૦ ની હતી. ભૂકંપ પૂર્વી કટરા, જમ્મૂ-કાશ્મીર વિસ્તારમાં આવ્યો હતો.
રિક્ટેર સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા ૩.૦ નોંધાઈ હતી. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વહેલી સવારે ૫.૧૧ કલાકે ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાયો હતો. ભૂકંપનો આંચકો અનુભવાતા જ લોકો પોતાના ઘરની બહાર દોડી ગયા હતા. જોકે, જાન-માલના નુકસાનના કોઈ સમાચાર નથી.