જિલ્લામાં 24 કલાકમાં અઢીસો વાહન ડીટેઇન : 127 ગુનાઓ નોંધાયા

અમરેલી,ગઇ કાલ તા.22/04/2020 ના રોજ લોક ડાઉનનો ભંગ કરતાં કુલ 202 શખ્સો સામે 127 ગુન્હાઓ દાખલ કરી વાહનો કબ્જે કરવામાં આવેલ છે તથા 246 વાહનો ડીટેઇન કરવામાં આવેલ છે.
કોરોના મહામારીની ગંભીરતાને હળવાશથી લઇ વાહનો લઇને તેમજ વાહનો વગર બિનજરૂરી આંટા-ફેરા મારતા 69 શખ્સો સામે ચલાલા, જાફરાબાદ, ખાંભા, ધારી, વડીયા, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, લીલીયા,સાવરકુંડલા ટાઉન, સાવરકુંડલા રૂરલ, રાજુલા, બાબરા, વંડા અને અમરેલી સીટી પોલીસ સ્ટેશનમાં 58 ગુન્હાઓ, બિનજરૂરી કામ વગર જાહેરમાં તથા ધાર્મિક સ્થળોએ ભેગા થઇ ટોળા વળી, સોશ્યલ ડીસ્ટન્સ નહીં જાળવી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતાં 50 શખ્સો સામેે ચલાલા, લાઠી, ખાંભા, મરીન પીપાવાવ, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, સાવરકુંડલા ટાઉન અને બાબરા પો.સ્ટે.માં 11 ગુન્હા, માસ્ક પહેર્યા વગર તથા સેનીટાઇઝર સાથે નહીં રાખી મુસાફરી કરતાં મળી આવી જાહેર આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરતાં 30 શખ્સો સામે ધારી, મરીન પીપાવાવ, દામનગર, અમરેલી તાલુકા, સાવરકુંડલા રૂરલ, ડુંગર અને વંડા પો.સ્ટે.માં29 ગુન્હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.
આ ઉપરાંત જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી અમરેલીનાઓ તરફથી બહાર પાડવામાં આવેલ જાહેર આરોગ્ય અંગેના જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 18 શખ્સો સામે મરીન જાફરાબાદ, નાગેશ્રી, બગસરા, રાજુલા અને ડુંગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 11 ગુન્હા રજી. કરવામાં આવેલ છે.દુકાનો, મોલ, કારખાનાં ખુલ્લા રાખી, લારીઓ ફેરવી, ટોળા ભેગા કરી, સેનીટાઇઝર કે માસ્કની વ્યવસ્થા નહીં રાખી જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 5 શખ્સો સામે દામનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં 1 ગુન્હો રજી. કરવામાં આવેલ છે.
અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો વાળા જિલ્લામાંથી અમરેલી જિલ્લામાં પ્રવેશ કરતાં 32 શખ્સો સામે મરીન જાફરાબાદ, ધારી, બગસરા, અમરેલી તાલુકા અને રાજુલા પો.સ્ટે.માં 15 ગુન્હા રજી. કરવામાં આવેલ છે. હોમ કોરેન્ટાઇનની સુચના આપેલ હોવા છતાં જાહેરમાં નીકળી, જાહેર આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરી, જાહેરનામાનો ભંગ કરતા 1 શખ્સો સામે સાવરકુંડલા ટાઉન પો.સ્ટે.માં ગુન્હો રજી. કરવામાં આવેલ છે. કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી અનુસંધાને લોકડાઉન દરમ્યાન અફવા ફેલાવતા 1 શખ્સ સામે સાવરકુંડલા ટાઉન પો.સ્ટે.માં ગુન્હો રજી. થયેલ છે.
આમ, કોરોના વાયરસની વૈશ્વિક મહામારીના સંક્રમણને રોકવા અમરેલી પોલીસ અધિક્ષક શ્રીનિર્લિપ્ત રાયની સુચના અને માર્ગદર્શન મુજબ અમરેલી જિલ્લા પોલીસ કટિબધ્ધ અને સતત કાર્યશીલ છે.