જૂનાગઢમાં સક્કરબાગ ઝુમાં નિપજ્યા બે સિંહ બાળના મોત

જૂનાગઢ ખાતેથી ચોંકાવાનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. જેમાં જુનાગઢ સક્કરબાગ ઝુમાં બે સિંહ બાળના કરૂણ મોત નિપજ્યા છે. ઉલ્લેખનીય છે કે માતાએ દૂધ ન પીવડાવતા આ બંને સિંહ બાળને સક્કરબાગ ઝુમાં લવાયા હતા. આ બંને સિંહબાળને પોરબંદરના લાયન જિનપુલમાંથી લવાયા હતા. ત્યાં સિંહણે ત્રણ બચ્ચાંને જન્મ આપ્યો હતો. જો કે સક્કરબાગમાં આ બાળિંસહોના કેમ મોત થયા તેને લઇને વન વિભાગે મૌન સેવ્યુ છે.