ઢસાનાં શંકરપરામાં પૈસા પ્રશ્ર્ને પ્રોૈઢની હત્યા

રસનાળ,
ઢસા શંકરપરા વિસ્તારમાં પ્રવીણભાઇ ઉર્ફે ખેમરો કનુભાઇ મકવાણા ઉ.વ.45 ને મનોજ દલસુખભાઇ સાથળીયા રહે.ઢસાવાળાએ મારા પૈેસા મને આપી દે તેવુ જણાવતા પ્રવીણભાઇ જણાવેલ કે મે તારા પૈેસા લીધેલ નથી તેવુ કહેતા ઉશ્કેરાઇ ઘરમાંથી માટલુ લાવી માથામાં મારી નીચે પાડી ઢસડી પેટના ભાગે આડેધડ લાતો મારી પેટના ભાગે તથા શરીરમાં બાહય તથા આંતરીક ઇજાઓ પહોંચાડી મોત