દામનગરમાં દુકાનમાં આગ લાગતા રૂ.2 લાખ નું નુકશાન

અમરેલી,

દામનગર ધામેલ રોડ ઉપર આવેલ સજાવટ નામની દુકાનમાં રૂ કાતવાના ઈલેકટ્રીક મશીનની મોટરમાં શોર્ટ સર્કીટ થવાથી દુકાનમાં રાખેલ રૂ ભરેલ ગાદલા, તકીયાઓ, કાપડના પડદાઓ , રજાઈ, ગાદલા- તકીયાના કાપડના કવર , ઈલેકટ્રીક રૂ કાતવાનું મશીન, ઈલેકટ્રીક કાંટો , સીલર મશીન , બે પંખા , એક સીલાઈ મશીન, તેમજ 40 -40 કીલોની ચાર રૂની ગાંસડીઓ તેમજ દુકાનનું લાઈટીંગ મળી આગ ભસ્મીભુત થી જતા રૂ/-2,00,000 નું નુકશાન થયાનું દામનગર પોલિસ મથકમાં જાહેર થયેલ છે.