દિલ્હી ખાતે એનસીયુઆઇનાં યજમાન પદે ચેરમેન શ્રી દિલીપભાઇ સંઘાણીનો સન્માન સમારોહ યોજાયો

દેશવિદેશની પ્રાદેશીક કચેરીઓએ કાર્યક્રમમાં સામેલ થઈ આત્મનિર્ભર કાર્યમાં મોટી ભુમિકા ભજવી

અમરેલી,પ્રધાન મંત્રી નરેન્ભાઈ મોદી એ દેશને આત્મનિર્ભર બનવા સેવલ સ્વપ્ન અને સુચનને દેશના સહકારી ક્ષેત્રએ ઝડપથી પૂર્ણ કરવા સ્વરોજગારના નિર્માણ તરફ દોડ લગાવવી જોઈએ તેમ દેશની રાજધાની દિલ્હી મુકામે એન. સી. ડી. સી. ના યજમાન પદે સર્વોચ્ચ સહકારી સંસ્થા એન. સી. યુ. આઈ.ના ચેરમેન દિલીપ સંઘાણીનો ભવ્ય સન્માન સમારોહ યોજવામા આવેલ જેમા આ સંસ્થા સંલગ્ન દેશ-વિદેશની વિભાગીય કચેરીઓ કાર્યક્રમમા સામેલ થયેલ. સંઘાણીએ વઘુમા જણાવેલ કે, દેશની વિકાસ પ્રવૃતિઓને આગળ ધપાવવા સરકારને સહકારનો પૂર્ણ સહયોગ આત્મનિર્ભર તરફ દેશની દોટમા મળી રહે તે દિશામા અધિક પ્રયાસ માટે ભાર મુક્વામા આવેલ. દિલીપ સંઘાણીએ આ સન્માનને બે અગ્રીમ સહકારી સંસ્થાઓના સબંધોમા નવુ પિરણાંમ ઉમેરતી ધટના તરીકે વર્ણવી સૌના સહયોગને બિરદાવી જણાવેલ કે, કૃષિ ઉત્પાદન, ઉત્પાદક્તા, ખાદ્ય સુરક્ષા સહિત અનેક ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર ફાળો આપનાર સહકારી પ્રવૃતિ અનેક સમસ્યાઓના સામના સાથે વૈવિધ્યસભર કામકરી રહેલ છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ભારતનું સહકારી માળખુ સુઢ અને દેશના વિકાસમા અગ્રેસર રહી આત્મનિર્ભર કાર્યમા મોટી ભૂમિકા ભજવી રહેલ છે.