દીવ પ્રસાશન દ્વારા દીવ ની હોટલો માં દર વર્ષ ની જેમ આ વર્ષે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી

દીવ, દીવ પ્રસાશન દ્વારા દીવ ની હોટલો માં દર વર્ષ ની જેમ આ વર્ષે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવીજે અંતર્ગત ખાસ હોટલો ના લાઇસન્સ, ફાયર સેફ્ટી ના સાધનો, સાફ સફાઈ તેમજ બાંધકામ જેવી બાબતો પર ખાસ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી
દીવ મા દર વર્ષ ની જેમ આ વર્ષે પણ રેગ્યુલર ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવી. જે અંતર્ગત ખાસ હોટેલો ના લાઇસન્સ, ફાયર સેફ્ટી ના સાધનો, સાફ સફાઈ તેમજ બાંધકામો જેવી બાબતો પર ખાસ ધ્યાન આપવામા આવ્યુ હતુ. ચેકીંગ દરમ્યાન દીવ ના ડેપ્યુટી કલેક્ટર કમ ડાયરેક્ટર ઓફ ટુરીઝમ હરમીન્દર સિંહ, દીવ ફાયર સ્ટેશન ઓફિસર કિશોર પટેલ, દીવ ટુરિઝમ ઓફિસર હિતેન્દ્ર બામણીયા, જે.ટી.પી ના ઓફિસર જીગ્નેશ મકવાણા તેમજ નગરપાલિકા ના કર્મચારીઓ, ટુરીઝમ ના કર્મચારીઓ વગેરે દ્વારા આજ રોજ દીવ ની કુલ દશ હોટલો માં રેગ્યુલર ચેકીંગ હાથ ધરવામાં આવી. આ દશ હોટલો ની તપાસ દરમિયાન હોટલો માં ખામી ને લઈ જરુરી સૂચનો આપવામાં આવ્યા અને સુવિધાઓ ની તપાસ કરાઈ.