ધારીના કુબડા સરસીયાની વચ્ચે કુબડાના આધ્ોડ મહીલા અને પુરુષની કોહવાયેલ લાશ મળી આવી

ધારી,ધારીના કુબડા અને સરસીયાની વચ્ચે આવેલ ભાલમ નદીના કાંઠે આજે સાંજના સમયે કુબડાના શીલ્પાબહેન મનસુખભાઇ નસીત (ઉ.વ.40) તથા કુબડાના જ જેતુભાઇ ઓઢભાઇ વાળા (ઉ.વ.40)ની કોહવાયેલી લાશ મળી આવી હતી.
આ લાશ પડી હોવાની જાણ થતા ધારી પોલીસે સ્થળચબ ઉપર જઇ અને તપાસ કરતા ત્રણેક દિવસથી લાશ પડી હોવાનુ જણાયેલ આ લાશને ધારી લાવી પીએમ માટે દવાખાને ખસેડવાની કાયર્વાહી હાથ ધરી છે.
પ્રાથમિક રીતે આ બન્નેએ ઝેરી દવા પીધી હોય પણ તેનું કારણ શુ હોય શકે છે તેની શકયતા પણ પોલીસ ચકાસી રહી છે.
જોકે હાલમાં પોલીસ દ્વારા આ કોહવાયેલી અને જીવાત પડી ગયેલી લાશ નુ પોસ્ટ મોર્ટમ કરાવીને તેના મોતનું કારણ જાણવા માટેની તજવીજ શરૂ કરવામાં આવી છે.