ધારીમાં વિવિધ કાર્યકારી મંડળી દ્વારા 4 હજાર ગુણી ચણાની ખરીદી

અમરેલી,સરકાર દ્વારા ગુજકોમાસોલ દ્વારા ધારી વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી મારફત ટેકાના ભાવથી ચણાની ખરીદીનો નિર્ણય લેવાતા ધારી વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી દ્વારા શ્રી રમણીકભાઇ સોજીત્રાના માર્ગદર્શન નીચે ચણાની ટેકાના ભાવે ખરીદી કરવા સંગીન વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ધારી તાલુકામાંથી ટેકાના ભાવે ચણા વેચવા માટે 2360 અરજીઓ ઓનલાઇન આવી હતી. તે પૈકી 4 હજાર ગુણી ચણાની ખરીદી ચાલુ છે ધારી વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી દ્વારા ચણાની ખરીદી માટે ખેડુતોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે 5 કાંટા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે જેથી ઝડપથી ચણાની ખરીદી થઇ શકે તેમજ ધારી વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળી દ્વારા ચેરમેન શ્રી રમણીકભાઇ સોજીત્રાના નેતૃત્વમાં એક ટીમ જેમાં કનુભાઇ નશીત, ઘનશ્યામભાઇ રૂડાણી, સુરેશભાઇ, મહેન્દ્રભાઇ બોઘરા, દિશાંત સોજીત્રા, વિપુલ સોજીત્રા, અશ્ર્વિનભાઇ ગજેરા, માધવજીભાઇ દુધાત સહિતની ટીમ સતત ખડેપગે રહે છે 1975 મણ ખરીદી થતાં ટેકાના ભાવને કારણે ગુજકોમાસોલ દ્વારા ખેડુતોને રોજના રૂા.10 લાખનો ફાયદો થાય છે. ધારી વિવિધ કાર્યકારી સહકારી મંડળીની ટીમ સાથે ગુજકોમાસોલના પ્રતિનીધી તરીકે શ્રી અકબરી અને તેનો સ્ટાફ પણ સેવા આપી રહયાં છે. સહકારી આગેવાન અને જિલ્લા બેંકનાં ડાયરેક્ટર શ્રી બી.એલ.હિરપરાએ પણ ખરીદ કેન્દ્રની મુલાકાત લઇ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. ટેકાના ભાવે ખરીદીમાં ખેડુતો ચણા સાફ કરીને લાવે છે એટલે રીજેકટ થવાનો કોઇ પ્રશ્ર્ન જ રહેતો નથી મંડળી દ્વારા ખરીદી માટે સુંદર વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેનાથી ખેડુતો પણ ખુશ છે તેમ રમણીકભાઇ સોજીત્રાએ જણાવ્યુ છે.