ધારી ચલાલાના મીલ્કત વિરુધી ગુન્હામાં આરોપીને પાસા હેઠળ ઝડપી લઇ અમદાવાદ જેલમાં ધકેેલાયો

અમરેલી ,
અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહ દ્વારા અમરેલી જિલ્લામાં વાહન ચોરી, લુંટ સહિતના મિલકત-સબંધી ગુન્હાઓ કરવાની ટેવ વાળા શખ્સોે, કે જે નાગરિકોની માલ- મિલ્કતની ચોરી કરતા હોય. આવા મિલકત સબંધી ગુનાઓ આચરતા ભયજનક શખ્સો સામે કડક હાથે કાર્યવાહી કરવા અને આવા ગુનેગારોને કાયદાનું ભાન થાય, તેમજ જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સુદઢ બને, તે માટે પાસા-તડીપારના પ્રવર્તમાન કાયદાઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરવા સુચના અને માર્ગદર્શન આપેલ હોય, જે અન્વયે ચલાલા પો.સ્ટે. ના પો.સબ ઇન્સ.શ્રી એસ.આર.ગોહિલએ ધારી, ચલાલા વિસ્તારમાં ચોરી, ઘરફોડ ચોરીઓના ગુનાઓ કરતા શખ્સ અમીત વિજયભાઇ સોલંકી, ઉ.વ.20, રહે. ચલાલા, તા.ધારી, જિ.અમરેલી વિરૂધ્ધ પુરાવાઓ એકઠાં કરી, પાસા દરખાસ્ત તૈયાર કરી, પોલીસ અધિક્ષકશ્રી અમરેલીનાઓ મારફતે જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી, અમરેલીનાઓ તરફ મોકલી આપેલ.લોકોની માલ — મિલકત જેના કારણે જોખમમાં મુકામ શકે તેવા શખ્સની સમાજ-વિરોધી પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ લાવવાનું જરૂરી જણાતાં, અમરેલી જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટશ્રી ગૌરાંગ મકવાણાએ ઉપરોકત શખ્સ વિરૂધ્ધ પાસાનું વોરંટ ઇસ્યુ કરતાં, અમરેલી પોલીસ અધિક્ષકશ્રી હિમકર સિંહની સુચના મુજબ અમરેલી એલ.સી.બી. પોલીસ ઇન્સ.શ્રી એ.એમ.પટેલ તથા એલ.સી.બી. ટીમ દ્વારા અમીત વિજયભાઈ સોલંકીને પાસા વોરંટની બજવણી કરી, અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે અટકાયતમાં રહેવા મોકલી આપેલ