ધારી વિધાનસભા ક્ષેત્રનો પ્રવાસ ખેડતા મહિલા અગ્રણી ગીતાબેન સંઘાણી સહકારી અગ્રણી દિલીપ સંઘાણી સહીત ટીમ સહકાર

  • મતદાન એ લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી, સૌને મતદાન કરવાની અપીલ સાથે

 

અમરેલી,મતદાન એ લોકશાહી પર્વની ઉજવણી છે તેથી લોકોને ઉત્સાભેર મતદાન કરવા મતદાન જાગૃતિ માટે અપીલ કરવા સાથે ગુજરાત મહિલા ક્રેડીટ સોસાયટીના ચેરપર્સન-મહિલા અગ્રણી સુશ્રી ગીતાબહેન સંઘાણી, સહકારી અગ્રણી દિલીપભાઈ સંઘાણી સહિત ટીમ સહકારએ આજરોજ ધારી વિધાનસભા મત ક્ષેત્રના પ્રવાસ વેળા જણાવેલ. સંઘાણીએ વધુમા જણાવેલ કે, નાગરીકોનો એક-એક મત રાજય અને રાષ્ટ્રના વિકાસ નિર્માણમા અગત્યની ભૂમીકા ભજવતો હોય, ધારી વિધાનસભા વિસ્તારના તમામ મતદાર ભાઈ-બહેનોએ અચુકપણે મતદાન કરી પોતાનો મતાધિકાર દ્રારા લોકશાહી પર્વમા સામેલ થવુ જોઈએ તેમ જણાવેલ. આ પ્રવાસમા દિલીપભાઈ સંઘાણી, અશ્વિનભાઈ સાવલીયા, દિપકભાઈ માલાણી અને ધિરૂભાઈ વાળા સહિતના સામેલ થયા હતા તેમ અખબારી યાદીમા જણાવાયેલ છે.