પોલીસે ૧૫ દિૃવસમાં કુલ ૨,૯૫,૪૪,૪૧૦ રૂપિયાનો દૃારૂ પકડ્યો

અમદૃાવાદૃ,
ગુજરાત રાજ્યમાં દૃારૂબંધી હોવા ઉપરાંત દૃારૂને લઇને ખૂબ જ કડક કાયદૃો હોવા છતાં રાજ્યમાં દૃરરોજ કરોડો રૂપિયાના દૃારૂનું ગેરકાયદૃે વેચાણ થાય છે. આ વાત વાત નગ્ન સત્ય છે, જેનો કોઈ ઇક્ધાર કરી શકે તેમ નથી. ગુજરાત રાજ્યના ડીજીપી દૃારૂને લઈને અવારનવાર સ્પેશ્યલ ડ્રાઈવ રાખે છે. જેના ભાગરૂપે ગત ૨૯ મેથી ૧૨ જૂન સુધી રાજ્યમાં સ્પેશ્યલ ડ્રાઈવ રાખી હતી. આ દૃરમિયાન પોલીસે કરોડો રૂપિયાનો દૃારૂ અને મુદ્દામાલ પકડી પાડ્યો હતો.
સ્પેશ્યલ ડ્રાઈવમાં પોલીસે અલગ-અલગ જિલ્લામાંથી દૃારૂ પકડી પાડ્યો હતો. જેમાં વિદૃેશી દૃારૂના સૌથી વધુ કેસ બનાસકાંઠા અને દૃેશી દૃારૂના સૌથી વધુ કેસો અમદૃાવાદૃમાં કરવામાં આવ્યાં છે. આંકડાની વાત કરીએ તો વિદૃેશી દૃારૂના કુલ ૮૧૭ કેસો કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં ૨૦૨ ગણનાપાત્ર કેસો છે. ૭૧૬ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસે કુલ ૨,૯૫,૪૪,૪૧૦ રૂપિયાનો દૃારૂ અને કુલ મુદ્દામાલ ૯,૪૬,૧૦,૮૩૧ કરોડનો કબજો કર્યો છે.
દૃેશી દૃારૂની વાત કરીએ તો ૧૨,૩૬૫ કેસો કરવામાં આવ્યા છે. જેમાં ૬ કેસો ગણનાપાત્ર છે જ્યારે ૭,૬૪૫ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ૧૩,૬૪,૮૮૪ રૂપિયાનો દૃેશી દૃારૂ અને ૬૫,૬૫,૨૬૬ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ કબ્જે કરવામાં આવ્યો છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે ખાસ ડ્રાઇવ દૃરમિયાન વિદૃેશી દૃારૂનાસૌથી વધુ ૭૦ કેસ બનાસકાંઠામાં જિલ્લામાં અને દૃેશી દૃારૂના સૌથી વધારે ૬૮૨ કેસ અમદૃાવાદૃ જિલ્લામાં કરવામાં આવ્યા છે.