બગસરામાં જાહેરનામાનો ભંગ કરનાર સામે લાલ આંખ કરતુ તંત્ર

બગસરા, ધારી પ્રાંત અધિકારી નાયબ કલેક્ટરશ્રી જનકાટના માર્ગદર્શન હેઠળ બગસરા મામલતદાર શ્રીઆઈ.એસ. તલાટ સાહેબ તેમજ નાયબ મામલતદારશ્રી પ્રશાંતભાઈ ભીંડી બગસરા મામલતદાર ઓફીસ સ્ટાફ તેમજ બગસરા નગર પાલિકા ચીફ ઓફિસર ભાવનાબેન ગૌસ્વામી તેમજ હેડ ક્લાર્ક ભરતભાઇ ખીમસૂરિયા, ચેતનભાઈ દેવલૂક,ભીખુભાઇ બાબરીયા તેમજ નગરપાલિકા સ્ટાફ તેમજ બગસરા પી.આઈ. શ્રીમકવાણા તેમજ પી.એસ.આઈ. શ્રીરાઓલ તેમજ પોલીસ સ્ટેશન સ્ટાફ સંયુક્ત ટીમે આજરોજ ગુજરાત સરકારશ્રી દ્વારા અમરેલી કલેક્ટરશ્રી આયુષ કુમાર ઓક દ્વારા જારી કરેલ જાહેરનામાનો પરિપત્ર મુજબ બગસરામાં પાસ ઇસ્યુ કરેલ છે તેવા વેપારીઓ ફેરિયા શાકભાજી વિક્રેતાઓનું સઘન ચેકીંગ હાથધરી કોવિડ 19 જાહેરનામાનું ઉલ્લંઘન કરનાર તેમજ સોશ્યલ ડિસ્ટન્સ ન જાળવનાર માસ્ક ન પહેરનાર સેનેટાઇઝર નો ઉપયોગ ન કરનાર કે સ્વચ્છતા ન જાળવનાર તમામ ને સ્થળ પર સખ્તાઈ પૂર્વક અમલ કરવા તેમજ તેની વિસ્તૃત જાણકારી નાયબ મામલતદાર પ્રશાંતભાઈ ભીંડી દ્વારા આપવા માં આવી તેમજ આજ રોજ જે ફેરિયા વેપારીઓએ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરેલ તેવા વેપારીઓ સામે દંડાત્મક કાર્યવાહી હાથધરી રૂ.3500નો દંડ વસુલ કરવા માં આવેલ તેમજ ફરીથી જો કોઈ ફેરિયા કે વેપારીઓ જાહેરનામાનો ભંગ કરતા જણાશે તો તેમની દુકાનો તેમજ ફેરી કરતા ફેરિયાઓ ના ઇસ્યુ થયેલ પાસ કેન્સલ કરી તેમની ઉપર કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવું નિયમનો ભંગ કરનારાને જણાવેલ હતું આ સંયુક્ત પણે કામગીરી હાથ ઘરવામાં આવેલ હતી તેમ નાયબ મામલતદાર પ્રશાંતભાઈ ભીંડી દ્વારા જણાવેલ.